Image

Holger Sørensen

 

Direktør [Produktion/Indkøb]

Image

Frank Haagensen

 

Direktør [Salg/Økonomi]

Rengøring

Velkommen til Den Rene Linie.

Kontakt os

tlf.: 70 20 47 77
fax.: 70 20 47 78
mail: drlas@mail.tele.dk.

Den Rene Linie
Messingvej 1E
8940 Randers SV

Her bor vi

Vi tilbyder:


 • Abonnementsrengøring
 • Vinduespolering
 • Måtteservice
 • Linnedservice
 • Håndværkerrengøring
 • Hovedrengøring
 • Gulvbehandling
 • Tæpperens
 • Levering af papir- og hygiejneartikler
Servicekatalog...

Professionel Rengøring

Den Rene Linie er et moderne og miljøbevidst rengøringsselskab, som leverer professionelle og individuelle kvalitetsløsninger og rengøring. Vi blev etableret i 1990 og har i dag hovedsæde i Randers. Vi er et rengøringsselskab i stærk udvikling med et godt og solidt kundegrundlag i hele Danmark. I dag servicerer vi ca. 280 faste abonnementskunder og har omkring 120 medarbejdere.

Organisationsforhold

Den Rene Linie ApS er medlem af Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening - RSBA. Det betyder, at vi i alle forhold aflønner vores timelønnede medarbejdere i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst. Vores funktionærer er ansat i henhold til Funktionærlovens bestemmelser.

 

Vores koncept

Vores koncept er rene linier både i bogstavelig og overført betydning, hvilket gælder både i behandlingen af vores kunder og i forholdet til vores ansatte.
Det er af vital betydning, at vores kunder oplever os som en ordholdende samarbejdspartner, der altid er parat til at yde en hurtig og professionel service, således at vi ikke kun er én af leverandørerne, men bliver et ekstra aktiv for virksomheden.

Vores rengøring og serviceydelser tager udgangspunkt i et højt kvalitetsniveau og bygger på en stor grad af faglig viden og en fleksibel organisation med korte kommandoveje.
Desuden sørger vi for en konstant faglig udvikling af vores medarbejdere og har en tro på, at frihed under ansvar giver motiverede og trofaste medarbejdere.

Daglig ledelse

Den Rene Linie ApS ejes af firmaets to direktører. De udgør samtidig Den Rene Linies øverste ledelse og de er i nært samarbejde ansvarlige for den daglige drift.

 

Daglig drift

Den daglige drift hos de enkelte kunder og ansættelse af medarbejdere mv. varetages af vores 5 dygtige inspektører:


 • Ayoe Thorvaldsen, Randers
 • Rene Sønnicksen, Århus Syd, Skanderborg, Horsens
 • Pia Siversen, Århus Nord, Randers Syd, Djursland Nord
 • Henning Thomsen, Århus Midt, Sønderjylland
 • Søren Refstrup, Nordjylland

Rengøring, service og miljøpolitik

Den Rene Linie holder naturligvis også rene linier i miljøspørgsmål.
Vi arbejder hele tiden på at optimere vores brug og valg af rengøringsmidler, således at vi er så nænsomme over for miljøet og vores rengøringspersonale som muligt, og at vi samtidig kan opfylde vores kunders krav om kvalitet og bæredygtighed i vores rengøring mm..
Derfor har vi i nogen udstrækning valgt at bruge Tana Professionals produkter i vores daglige rengøring. Urtekrams rengøringsprodukter er ikke bare miljørigtige midler, men også økologiske og lever op til følgende anerkendte mærkninger: Svanemærket, Astma-Allergimærket og Ø-mærket.
Derudover bruger vi ergonomisk korrekte rengøringsrekvisitter, så medarbejderne ikke belastes unødigt. Vi anvender microfibermopper og –klude, så forbruget af vand og rengøringsmidler minimeres. Vi er vant til at arbejde med affaldssorteringssystemer.

 

 

Vi understøtter vores medarbejdere i brugen af værnemidler og instruerer løbende i vigtigheden af korrekt dosering i forbindelse med rengøring mv. . På alle vores arbejdspladser er der placeret en mappe med arbejdsplaner, datablade, sikkerhedsforskrifter og APV’er. Mappen opdateres løbende og gennemgås som en fast rutine med alle nye medarbejdere. Vores inspektører er alle modne mennesker med lang ledelseserfaring. I dagligdagen er det derfor vores arbejdsledere, der personligt oplærer vores medarbejdere i brugen af alle vores produkter og systemer. På denne måde sikrer vi, at vi til enhver tid leverer den rengøring og service, som er aftalt og som samtidig skåner miljøet og medarbejderne.

Vision

Den Rene Linie ApS lægger meget stor vægt på at være en god og moderne arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives og respekterer hinanden uanset race og tro – vores motto er: ”Behandl altid andre, som du selv ønsker at blive behandlet”. Kun ved til stadighed at have fokus på vores medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsforhold kan vi levere varen til vore kunder, fastholde medarbejdere på alle niveauer og skabe indbyrdes respekt, tillid og glæde.
Vi måler vores succes på stabiliteten i vores kundeportefølje og på den gennemsnitlige ansættelsesperiode for vores medarbejdere. Vi er stolte over, at vi på begge områder konstant ligger pænt over gennemsnittet for vores branche.

I dagligdagen kan vi bl.a. nævne følgende forhold omkring vores personalepolitik:


 • Vi håndplukker vores personale og bruger meget tid på at interviewe og

 

 

informere den potentielle medarbejder om krav og muligheder i den aktuelle jobsituation.

 • Vi bruger i det daglige arbejde mange ressourcer på personlig opfølgning i forhold til den enkelte medarbejder. Det betyder, at vi giver os tid til at vise oprigtig interesse for den enkelte medarbejders situation – arbejdsmæssigt som medmenneskeligt.
 • Vi praktiserer synlig ledelse, så enhver medarbejder uanset jobfunktion altid har mulighed for at få den nødvendige opbakning for at kunne løse arbejdsopgaverne.
 • Vi tager ofte den enkelte medarbejder med på råd i forbindelse med den praktiske løsning af de aktuelle arbejdsopgaver.
 • Vi arbejder konsekvent med frihed under ansvar – dvs. at medarbejderen i specielle eller akutte situationer kan fravige den normale rutine. Naturligvis vil alle væsentlige fravigelser tilgå den aktuelle arbejdsleder.